SQL - 1


27.09.2012 / Serdar KardanSQL, (Structured Query Language - Yapılırılmış Sorgu Dili) verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir veritabanı yönetim sistemidir.

SQL, kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen birçok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir. SQL'e özgü cümleler kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıtlar değiştirilebilir, silinebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturulabilir.

Aşağıdaki veritabanı sistemlerinin hepsinde ortak bir sorgu dili olarak SQL kullanılmaktadır.

  • Sybase
  • MySQL
  • Mssql
  • PostgreSQL
  • Microsoft SQL Server
  • Oracle

Kısa bir tanımın ardından SQL dilinde kullanılan temel komutlara ve kullanım şekillerine örneklerle bakalım.

SELECT

Tablolardan veri alıp listelemek için kullanılır. En basit kullanımı aşağıdaki gibidir.

SELECT * FROM tablo_adi

* tablodaki tüm sütun ve satırları listelemek için kullanılır.

Belirli bir kolon görmek istenirse bu durumda görmek istediğiniz kolonların isimlerini yazmalıyız.

SELECT kolonadi1, kolonadi2, kolonadi3 FROM tablo_adi

Kolon adları , (virgül) ile ayrılır.

Tablodan tüm bilgileri değil de belirli şartlara uyan kayıtları çekmek istiyorsak where komutu kullanılır. Where ifadesi select, update ve delete ifadeleri ile birlikte kullanılabilir.

SELECT kolonadi1, kolonadi2 FROM tablo_adi WHERE kisitlamalar

Kisitlamalar için kullanılabilecek koşullar şöyledir;

Karşılaştırma Operatörleri

Eşit =
Büyük >
Küçük <
Büyük veya eşit >= 
Küçük veya eşit  <= 
Eşit değil <>

 Örnek kullanımları şu şekillerde olabilir;

SELECT stok_kodu FROM tbStok WHERE stok_kodu = 'EA-001' SELECT stok_kodu, fiyat FROM tbStok WHERE miktar <= 150

Belirli bir aralığı belirlemek için

Arasında between
Arasında olmayan not between

Örnek kullanımları şu şekillerde olabilir;

SELECT stok_kodu FROM tbStok WHERE miktar BETWEEN '100' and '150'

Bir liste ile belirlenmiş kayıtlar arasından seçmek için

İçinde in
İçinde değil not in

Örnek kullanımları şu şekillerde olabilir;

SELECT stok_kodu FROM tbStok WHERE stok_kodu in ('EA-001','ES-020','AU-078')

Bu sorguda stok tablosundan kodu parantez içindeki değerlerle eşleşen kayıtlar getirilir.

String karşılaştırmaları için 

Benzer like
Benzer değil not like

Örnek kullanımları şu şekillerde olabilir;

SELECT stok_kodu FROM tbStok WHERE stok_kodu like 'ES%'

Bilinmeyen değerler için

Boş is null
Boş değil is not null

 SELECT stok_kodu FROM tbStok WHERE fiyat is not null

Mantıksal Operatörler 

İki koşulun da sonucu doğru ise AND
Koşullardan sadece biri doğru ise OR
Koşul yanlış ise NOT

 Örnek kullanımları şu şekillerde olabilir;

SELECT * FROM tbStok WHERE birim = 'adet' AND miktar <= 100 SELECT * FROM tbStok WHERE birim = 'paket' OR stok_kodu like 'EZ-200' SELECT * FROM tbStok WHERE birim NOT LIKE 'paket'

NOT operatörü, yapılan işlemlerin tersini kontrol etmek amacıyla LIKE, IN, BETWEEN operatörleriyle birlikte kullanılır.

 

Bir sonraki bölümde sıralama ve arama özellikleriyle devam edeceğiz.

 Tanım için kaynak Wikipedia27.09.2012 - 5890


Etiketler : sybase,mysql,mssql,Microsoft SQL Server,Oracle,SQL,PostgreSQL,database,,,,between
Leave a Comment:

Bunlar da ilginizi çekebilir
Windows 10 Ağ Profillerini Görüntüleme ve Silme
Windows 10 ile ağ profillerini yönetmeniz ve bağlanmakta sorun yaşadığınız ağları silip tekrar bağlanmanız gerekebilir.
Excel - İstatistik Fonksiyonları - Bölüm : 2
Bir önceki yazımızda başladığımız istatistik fonksiyonlarına devam ediyoruz.
EXCEL – Saat fark ve toplamı hesaplama
Excel ile saat değerleri arasındaki farkları ve toplamları hesaplarken bulduğumuz sonuç doğru değeri vermiyorsa ne yapmalıyız?
 

En çok OkunanlarBumerang - Yazarkafe