C# - Base64 ile Görseli String e Çevirmek


10.07.2020 / Serdar Kardan


C# - Base64 ile Görseli String e Çevirmek

Base64 Encoding, binary verileri metne dönüştürerek saklamaya yarayan bir tekniktir. Buna en güzel örnek bir fotoğrafın encode edilerek veritabanı içinde saklanması gösterilebilir.

Bu makalede aslında 2 farklı işlem gerçekleştireceğiz. İlk adımda bir görseli Base64 Encoding ile string’ e çevirip, ikinci adımda ise elimizdeki Base64 string’ i tekrar görsel dosyası haline getirerek görüntüleyeceğiz. 

Ekte proje dosyalarını da bulabileceğiniz bu çalışmada, önce OpenFileDialog ile bir görsel seçiyoruz.
 

Base64 Decode - OpenFileDialog

Bu görseli ilk PictureBox’ a yüklüyoruz, Base64 çevrimini yapıyoruz ve üretilen stringi TextBox’ a yazıyoruz. Daha sonra da elimizde Base64 string’ i tekrar decode ederek görsel dosyasına çeviriyoruz.

Kaynak kodları aşağıda bulabilirsiniz;

using System;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;

namespace ImageToBase64
{
	public partial class frmMain : Form
	{
		public frmMain()
		{
			InitializeComponent();
		}

		private void btnSelectFile_Click(object sender, EventArgs e)
		{
			// OpenFileDialog için seçenekler belirleniyor.
			// Parameter Settings for File Dialog
			ofdSelectImage.Filter = "Tüm Dosyalar |*.*| Jpeg Görseller|*.JPEG,*.JPG,*.jpg,*.jpeg| PNG Görseller|*.png";
			ofdSelectImage.FilterIndex = 1;
			ofdSelectImage.SupportMultiDottedExtensions = true;
			ofdSelectImage.Multiselect = false;

			if (ofdSelectImage.ShowDialog() == DialogResult.OK)
			{
				string secilenDosya = ofdSelectImage.FileName;

				// PictureBox' ta görsel yükleniyor.
				// ımage loading to Picturebox
				pbxLoadedımage.Image = Image.FromFile(secilenDosya);
				pbxLoadedımage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.Zoom;

				// Görsel' in Base64 çevrimi yapılıyor.
				// Image converting to base64

				byte[] imageBytes = System.IO.File.ReadAllBytes(secilenDosya);
				string base64Formatted = Convert.ToBase64String(imageBytes);
				txbBase64Code.Text = base64Formatted;

				// Base64 kod' dan görsele dönüştürme yapılıyor
				// Base64 code is converting to image

				byte[] base64Bytes = Convert.FromBase64String(base64Formatted);
				MemoryStream memoryStream = new MemoryStream(base64Bytes);
				pbxConvertedImage.Image = Image.FromStream(memoryStream);
				pbxConvertedImage.SizeMode = PictureBoxSizeMode.Zoom;
			}
		}
	}
}

Proje dosyalarını ise aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Proje Dosyaları
10.07.2020 - 5026


Etiketler : c#,Base64,ToBase64String,OpenFileDialog,image to Base64,encode,decode,WinForms Project,PictureBox
Leave a Comment:

Bunlar da ilginizi çekebilir
C# - Yüklü programların listesini almak
Windows yüklü bir bilgisayarda kurulu programların C# ile listesini almak için registry’ ye erişmemiz gerekiyor. Bunun için de Microsoft.Win32 namespace’ ini kullanarak temel bir örnek uygulama yazacağız.
Login Sistemi ve Session Kullanımı
Bu derste, web sitenizde kullanabileceğiniz ve temel olarak bir login sisteminde ihtiyaç duyacağınız, güvenlik önlemleriyle birlikte bir kod örneğini inceleyeceğiz ve veritabanında kayıtlı kullanıcı adlarını kontrol ederek giriş yapmayı öğreneceğiz.
JavaScript - Pop-Up Pencere
Uygulamalarınızda ihtiyaç duyduğunuzda kullanabileceğiniz bir Pop-Up kodu. Tarayıcıların ya da diğer Pop-Up blocker programların engeline takılmıyor.
 

En çok OkunanlarBumerang - Yazarkafe